Een gezonde veestapel en een veehouder die met plezier een goede boterham kan verdienen aan zijn bedrijf. Daar zetten wij ons voor in! Op veel manieren kunnen we u en uw bedrijf begeleiden en ontzorgen.

Moderne diergeneeskunde

Moderne diergeneeskunde, waarin we het beste voor u en uw dier willen.

Echo

Modern echo-apparaat voor fertiliteitsbegeleiding (drachtbegeleiding) en het stellen van diagnoses bij runderen, schapen en geiten. Hoe vroeger problemen zichtbaar zijn, hoe economischer uw bedrijf kan presteren.

Preventie

Bij problemen kijken we niet alleen naar het dier, maar ook naar preventie om verdere problemen te voorkomen.

PIRdap

PIRdap om inzicht te krijgen in hoe uw melkvee bedrijf presteert. Aan de hand hiervan kunt u uw bedrijf optimaliseren met zo min mogelijk kosten.

Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding voor melkvee. We komen 2-, 4- of 6-wekelijks op uw bedrijf voor fertiliteitsbegeleiding en andere diergeneeskundige handelingen.

Fytotherapie

Ook op het gebied van fytotherapie (geneeskundige werking van kruiden) kunnen we uw dier en uw bedrijf ondersteunen.

Laparoscopie

Met onze laparoscoop kunnen we operaties (bijvoorbeeld een lebmaagoperatie) via een kijkoperatie uitvoeren, waardoor de wond kleiner is en het herstel van de dieren sneller.

Laboratorium

Op de praktijk kunnen we zowel bloed-, melk- als mestonderzoek doen, zodat u snel een betrouwbare uitslag heeft.

Tele-immobilisatie/verdovingsgeweer

Met het verdovingsgeweer kunnen we dieren die niet te vangen zijn op afstand verdoven, waarna ze onderzocht en/of behandeld kunnen worden.

Ontzorgen – administratie

Ontzorgen voor de houders van productiedieren op het gebied van regelgeving. Op deze website kunt u inloggen zodat u een overzicht krijgt van alle medicijnleveranties, visites, BBP & BGP, KoeKompas en de 1 op 1 verklaring. Dit bespaart u tijd en stress bij controles.

Ontzorgen – herinneringen

Ontzorgen op het gebied van vaccinaties en PBB. U krijgt een herinnering per mail of sms wanneer uw dier weer gevaccineerd moet worden. Dit is ook mogelijk voor BBP & BGP, KoeKompas en het periodiek bedrijfsbezoek.